Trần Minh Nguyệt

Nhờ tư vấn của thầy mà chồng em có ông việc mới, được bên Đức nhận đào tạo. Mong mỏi 6 năm trời, chỉ sau 1 tháng dùng Kim tự tháp sinh cơ thầy ạ. Biết nói gì với thầy đây, cảm ơn thầy rất nhiều