Nguyễn Thu Dung

Thầy là người tâm huyết với công việc, đã có rất nhiều đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội.
Cảm ơn Thầy rất nhiều, đã mang lại cho gia đình tôi cuộc sống bình an.